BinMarc är ett ungt expansivt konsultbolag som samlat många av Sveriges mest meriterade konsulter inom affärs- och IT-arkitektur. Vi erbjuder kundanpassade tjänster inom affärsutveckling och IT-strukturer samt ekonomiska lösningar. Vår verksamhet är rikstäckande.


BinMarc Business Consulting
Box 1838
751 48 Uppsala

Tel: 018-430 13 00
Mail: info@binmarc.se
Besöks adress: Svartbäcksgatan 8, Uppsala

BinMarc is a young expanding consultancy has gathered many of Sweden's most qualified consultants in business and IT architecture. We offer customized services in business development and information technology structures and economic solutions. Our business is nationwide.


BinMarc Business Consulting
Box 1838 SE
751 48 Uppsala

Phone: +46 (0)18-430 13 00
Mail: info@binmarc.se
Visiting address: Svartbäcksgatan 8, Uppsala